March 23, 2009


لویی فردینان سلین
 
٭
نویسنده: دیوید هیمن (Hyman, David)
مترجم: مهدی سحابی
ناشر: نشر ماهی
۱۰۰ صفحه، ۹۰۰ تومان
[چاپ اول، ۱۳۸۳]
[کتاب دهم از سری «نویسندگان قرن بیستم فرانسه»، سرپرست مجموعه: خشایار دیهیمی]

تمام کتاب‌های این مجموعه عالین. مفید و بدون زیاده‌گویی. همه‌ی مترجم‌ها هم درست انتخاب شده‌ن و خلاصه همه‌چیز سر جاشه. طبیعتاً خیلی از آثاری که توی این کتاب ازشون صحبت میشه، هنوز به فارسی ترجمه نشدن. اما بخش عمده‌ی کتاب در مورد «مرگ قسطی» و «سفر به انتهای شب» ئه.

«آرگو شاید شگفت‌آورترین جزء این سبک باشد، به اضافه‌ی سه‌نقطه‌ای که بعد از مرگ نسیه به‌دنبال جمله‌ها و اغلب عبارت‌ها می‌آید. این نقطه‌ها القاکننده‌ی سکته‌هایی انفجاری است اما فاصله‌هایشان می‌تواند همچنین ضرباهنگ مناسب متن را مشخص و تقویت کند. آرگو که عمدتاً زبان مردمان حاشیه‌ی جامعه، کارگران، تبهکاران، دانشجویان، روسپیان یا ولگردان است، بیشتر به گویش کولی‌ها شبیه است تا اسلنگ انگلیسی‌زبان‌ها. اگر بتوان آن را زبان مجزایی دانست، زبان محدودی متشکل از مجموعه‌ی واژگانی بیرون از زمان و اغلب زشت و رکیک است که بیشتر مرادف‌هایی برای اندام‌ها و کارکردهای حیوانی و اعمال، اشیا و رفتارهای مخفیانه و پیش‌پا‌افتاده‌اند. سلین آن را زبان نفرت می‌خواند و از آن با امساک و به عنوان چاشنی استفاده می‌کرد از ترس این‌که مبادا تیزی ادبیش را کند کند.»
***
+ مرگ قسطی
+ معرکه
***
[۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۳:۴۰]

Labels: ,                                                                                                    
........................................................................................