April 18, 2009


نگاهی تازه به دستور زبان
 
٭
نویسنده: محمدرضا باطنی
ناشر: نشر آگه
۱۵۳ صفحه، ۲۳۰۰ تومان
[چاپ سیزدهم، ۱۳۸۷]

خوبی کتاب‌های باطنی اینه که زبان ساده‌ای داره و لزومی ندیده بخواد بی‌خود بحث رو بپیچونه. کاملاً از مقدمه‌های ساده نتیجه‌های خوب می‌گیره و همه‌چیز رو روشن بیان می‌کنه. اشکالش هم اینه که بعد از این همه سال هنوز این کتاب نگاهی «تازه» به دستور زبان حساب میشه و ما داریم می‌خونیمش. فکر کنم کامل منظورم رو رسوندم.
***
+ پیرامون زبان و زبان‌شناسی
***
[۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۲۵]

Labels:                                                                                                    
........................................................................................