May 30, 2008


فلسفه‌ی کامو
 
٭
نویسنده: ریچارد کمبر (Kamber, Richard)
مترجم: خشایار دیهیمی
ناشر: انتشارات طرح نو
۲۲۴ صفحه، ۲۵۰۰ تومان
[چاپ اول، ۱۳۸۵]

طرح نو مجموعه‌ای داره به اسم « نام‌آوران فرهنگ» که این کتاب هم جزوشه. «هدف این مجموعه آشناکردن خوانندگان با مهم‌ترین فیلسوفان و مسائل فلسفی از آغاز تا امروز است و مهم‌تر و فراتر از آن، ترغیب خوانندگان به تفکر فلسفی. این کتاب‌ها می‌خواهند شوق خواندن، فکرکردن، و آموختن را برانگیزند و هراسی را که خوانندگان معمولاً از «فلسفه» دارند، برطرف کنند و نشان دهند «فلسفه» آن‌گونه که تا کنون به ما القا شده است، دانشی انتزاعی و تجریدی نیست که فقط به کار پرابهت‌کردن کلام و مرعوب‌کردن مخاطبان بیاید؛ بلکه دانشی است که به کار زندگی و پاسخ‌دادن به اساسی‌ترین سؤالات بشری می‌آید.»

این کتاب که واقعاً تونسته بود به هدف‌های بالا برسه. شاید اولین کتاب فلسفی‌طوری‌ای بود که می‌خوندم و هیچ مشکلی در فهمش نداشتم. هیچ‌جا سعی نکرده لفظ‌پردازی کنه و همه‌چیز رو واضح و روشن توضیح داده.
***
توی کتاب، بیگانه و کالیگولا و سیسوفوس و طاعون و انسان طاغی و سقوط رو تقریباً مفصل بررسی می‌کنه و سعی می‌کنه جهان‌بینی کامو رو از بین اون‌ها توضیح بده. مفصل‌تر از همه بیگانه‌ست؛ که نویسنده هم تقریباً ازش خوشش میاد. ولی توی نیمه‌ی دوم کتاب، شروع می‌کنه به کوبیدن کامو و فلسفه‌ش. در واقع می‌خواد این رو بگه که کامو فلسفه‌ی مستحکمی نداره و حتی گاهی تناقض می‌گه.
«آنچه می‌گفت و می‌نوشت فلسفه در معنای حرفه‌ای‌اش به حساب نمی‌آمد، اما همیشه در جستجوی جدی حکمت بشری بود.» [صفحه‌ی ۲۱۰]
***
می‌تونم بگم از کتاب خوشم اومد. با اینکه از کامو فقط بیگانه رو خونده‌م، کتاب مفیدی بود. اگه چیزی از کامو نخوندید، حتی اگه ازش خوشتون نمیاد، این کتاب رو بخونید. «فلسفه‌ی کامو» فقط در مورد آلبر کامو نیست.
***
[۱۰ خرداد ۱۳۸۷، ۲۳:۳۰]

Labels: ,                                                                                                    
........................................................................................